Borgenärerne

uti denna dag började urarfvakonkursen eller tullappsyningsmannen Johan Fredrik Thulin vid Kappelshamn kallas att måndagen den 11 Mars 1889 före kl. XII på dagen inför domhafvanden i Gotlands norra härad å tingastället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 29 December 1888.
DOMHAFVANDEN.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3