Rådhuspredikan

hölls idag kl. 10 f. m. i domkyrkan af pastor Havrén med text ur Pauli bref till Galaterna 6 k. 7 och 8 v.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3