Att Enkefru Karolina Olofsson, född Nystedt, lugnt och fridfullt afled i Visby söndagen den 6 Januari 1889 kl. 1/2 9 e. m. i en ålder af 32 år, 1 mån.; djupt sörjd och saknad af en son, moder och tvänne systrar hafva vi den sorgliga plikten slägt och vänner tillkännagifva.
Christina Nystedt.

Sv. Ps. 484 v. 5.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4