Gotlands Gille

i Stockholm firar sin högtidsdag på hotell Rydberg lördagen 26 Januari med middag och bal. Värdar äro kamrer v. Braun, löjtnant Drake och herr Hj. Ruuth.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4