Till verkställande direktör

i Gotlands jernvägsbolag efter auditör Engström, som afsagt sig detta uppdrag, utsäg styrelsen igår kapten E. A. Arnelius.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4