Borgenärerne i uradvakonkursen

efter aflidne hemmansägaren Johan Hallander, Hemmor i När, kallas häri genom att sammanträda vid Hemmor i När socken lördagen den 12 Januari 1889 klockan XI f. m. för att bestämma underhåll åt den aflidnes enka och barn samt besluta om realisering al boets tillgångar.
Brogårds den 31 December 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5