Auktion vid Sigvards i Eskelhem.

Torsdagen den 17 innevarande Januari från kl. 10 f. m. låter D. J. Danielsson Sigvards i Eskelhem genom offentlig auktion försälja sitt egande 1/16 mantal Sigvards. Denna hemmansdel som är bebygd bar undergått laga skifte, är fri från undantag, är belägen vid allmän väg i närheten af sjön och 1/4 mil från Vestergarnshamn, har goda ägor, skog till husbehof, samt rättiget till färskvattensfiske, säljes antingen i mindre lotter eller i sin helhet, på goda betalaingsvilkor; köpevilkoren m. m. tillkännagilvas vid auktionen. Om hemmansdelen blifver försåld kommer äfven diverse lösegendom och fickredskap att försäljas.
Rovalds i Eskelhem den 9 Januari 1889.
Etter anmodan,
JOHAN OLSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5