I D. B. V:s sparbank

har styrelsen till jourhafvande direktör efter landssekr. Hambraeus, som efter mångårig tjenstgöring undanbedt sig återval, utsett kronofogden Aug. Bokström.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5