Den nye fortigikationsbefälhafvaren på Gotland,

kapten J. J. G. U. Normelli, anlände hit i går med Klintehamn. Det lär vara kapten Normellis afsigt att bosätta sig i Visby.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5