Från landsbygden.
(Bref till G. A.)

Hall, 6 Jan.
På kommunalstämma med Hall församling valdes till ordförande i stämma och fattigvårdsstyrelsen, i stället för den nu afgående ordförande landtbrakarea L. P. Norman, Nors. Hemmansägaren Dinus Björkengren, Hägvards; och till ordförande i Kreatursförsäkringsnämden L. P. Norman, Nors, samt till ledamöter hemmansägarna J. Hägvall, Hägvards, L. B. Lindberg och J. Pettersson Medebys.
På kyrkostämman beslöts att de kyrkobesökande männen må hafva sin hufvudbonad sittande på i kyrkan då gudstjenst hålles under den kalla årstiden; och redan nyårsdagen togs beslutet i akt af två personer som läto sina mössor sitta på hufvudet under gudstjenstens firande.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5