Passagerarelista.

Från Dtockholm med Klintehamn 10 Jan.: kapten Normelli, literatör Sandberg, löjtnanterna Ström, Becklin, Engström, hrr Åkerblom, Karlsson, Schartau, Schenholm, Ekstedt, Wahlström, Lind; fru Nyström; fröken Dufberg samt 9 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5