Tjenstledighet

för helsans vårdande under 14 dagar åtnjuter för närvarande ombudsmannen vid härvarande sjömanshus kapten G. Thomson.
Notarien uppehåller under tiden tjensten.Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6