Till ordförande

hafva utsetts i Alskog sockens kommanalnämd och fattigvårdestyrelse Kyrkovärden Lars Jacobsson Snovalds; i Fide sockens kommanalnämd, Kyrkovärden Petter Pettersson Siffride; i Etelhem sockens kommanalnämd och fattigvårdestyrelse Kyrkvärden L. P. Bodin Botes; i Guldrupe sockens kommanalnämd och fattigvärdestyrelse hemmansägaren Niklas Thimgren Krasse; i Vallstena sockens kommanalnämd och fattigvådestyrelse hemmansägaren O. Pettersson Norrgårda; i Endre sockens kommanalnämd hemmansägaren Johan Larsson Endregårda; i Roma sockens kommunalnämd och fattigvådestyrelse H. Lundberg Timans och i Levide sockens kommunalnämd och fattigvårdestyrelse hemmansägaren Lars Sandvall Sallmands.Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6