Gotlands jernvägs trafikinkomster

under sistlidna December månad jämförda med intagterna under samma månad de 9 föregående åren utvisa:

  Passagerare: Gods m. m.: Summa:
1888 2,907:97 2,441:32 5,349:29
1887 2,872:16 2,049:— 4,921:16
1886 2,816:63 1,352:24 4,168:87
1885 2,830:66 1,319:58 4,150:24
1884 2,695:41 1,477:82 4,173:23
1883 2,721:41 1,293:84 4,015:25
1882 2,505:38 1,491:17 3,996:55
1881 2,739:38 1,195:58 3,974:94
1880 2,542:15 1,118:71 3,660:86
1879 2,613:47 1,122:55 3,736.03

 Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7