Kyrkoherde- och komministerslägenheterna

i Visby stift ha genom senast gjorda, af pröfningekomitén granskade och faststälda bevillningstaxering följande såväl, af lön som boställe förenade inkomster:

pastorat kr.
Visby 4,528
Endre 1,967
Barlingbo 2,529
Roma 3,352
Follingbo 2,879
Fole 3,678
Veskinds 2,940
Martebo 2,823
Stenkyrka 3,657
Othem 3,050
Hangvar 2,391
Lärbro 5,410
Ruta 3,676
Fårö 3,318
Hejnum 1,845
Källunge 3,222
Gothem 2,970
Hörsne 2,522
Dalhem 4,293
Sjonhem 2,516
Vänge 2,421
Östergarn 2,739
Kräklingbo 2,966
Stenkumla 3,470
Vall 3,095
Atlingbo 1,903
Eskelhem 3,800
Sanda 3,895
Hejde 3,145
Klinte 3,447
Ejsta 2,916
Habblingbo 3,637
Hafdhem 3,960
Grötlingbo 2,780
Öja 3,279
Vamlingbo 3,123
Rone 2,494
Alfva 2,789
Fardhem 2,018
Levide 1,873
När 4,224
Alskog 3,177
Burs 3,807
Garde 2,606
Visby komministratur 2,813
Dalhem 1,281
Guldrupe 600
Ardre 1,487
Mästerby 1,134
Lojsta 1,263


Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7