Exekutivt

har i dag å landekansliet försålts hemmansägaren K. J. Lölqvists konkursbo tillhöriga 7/64 mantal Hägvide i Lärbro. Egendomen, saluvärderad till 3,500 kronor, inropades af hemmansägaren Johan Hellström, Seige i Hellvi, för 2,400 kronor.
— Den till samma tillfälle utlysta auktionen å M. A. Berge 1/4 mantal Tors i Bro instäldes på grund af mellankommen betalning.Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7