Från sjön.

Vasa Nordsjöbolag tillhöriga ångare Fenova har gått förlorad och sjunkit utanför Reval. Besättningen är räddad. Fartyget var icke assureradt.Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7