Auktion Vid Vesterby i Ardre.

Medels offentlig auktion låta intressenterna i Vid Vesterby i Ardre belägna ångsåg lördagen den 26 dennes från kl. 10 f. m. försälja allt qvarblifvet virke såsom bräder, spån, stal, sågadt bygnadsvirke, troder, stör, samt en mängd ved. Betalningsanstånd lemnas åt godkände inropare till den 10 nästkommande Juli. Andra betala genast eller ställe godkänd borgen.
Guldrupe den 16 Januari 1889.
Eller anmodan,
J. P. JACOBSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8