Borgenärerna i handlanden J. O. Gardells

i Väte konkurs kallas häri genom att sammanträda i undertecknads bostad vid Späcksrum i Visby måndagen den 28 innevarande Januari kl. 11 f. m. för att bestämma arvode till konkursförvaltningen samt besluta om andra Lågor rörande konkursboet.
Visby den 14 Januari 1889.
HJALMAR SNÖBOHM,
Rättens ombudsman.Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Januari 1889
N:r 9