Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

Målet mellan fiskaren O. Tofftén och kapten I. Vulfcrona rörande de öfverseglade näten förevar i dag ånyo. Svaranden hörde som vittnen hemmansägarna Oskar Nilsson, Valdarfve i Eskelhem och Alfred Eriksson, Valbos i Sanda, hvilka vid ifrågavarande tillfälle varit passagerare å Klintehamn. De vittnade enstämmigt, att fiskarbåtarna legat spridda, att Klintehamns maskin stoppats samt att varningsropen dels kommit för sent, dels ej kunnat uppfattas.
Svaranden öfverlemnalde målet, men käranden fick uppekof för ytterligare bevisning.

(Länefängelset.) Ransakningen med för inbrottsstölden hos fabrikör P. A. Hellgren häktade Albert Knut Vilhelm Wahlberg, uppskjuten till i lördags, blef ännu en gång uppskjuten och nu till obestämd dag för inväntande af det stat allmänna åklagaren reqvirerade prestbetyget som ännu ej anländt.Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Januari 1889
N:r 9