Skiljobref

ha Anders Ohlson från Hejde och hans hustru Johanna Muldin, skrifven i Klinte, begärt hos domkapitlet.Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Januari 1889
N:r 10