Att den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade make husbonden och förre kyrkovärden Olof Petter Pettersson, som efter ett kort lidande stilla afled vid Norrgårda i Sanda den 21 Januari i en ålder af 64 år, 10 mån., 10 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn samt slugt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Marin Pettersson.
Sv. Ps. 491. V. 4.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Januari 1889
N:r 11