Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Fardhem socken: födda 10, döda 10, inflyttade 25, inflyttade 23; ökning 2; folkmängd 364;
Linde socken: födda 6, döda 4, inflyttade 32, utflyttade 50; minskning 17; folkmängd 310;
Lojsta socken: födda 7, döda 4, inflyttade 12, utflyttade 26; minskning 11; folkmängd 280.Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Januari 1889
N:r 13