Att den Högste efter sitt anvisa råd behagat hädankalla förre hemmansägaren Jakob Mathias Hesselsten vid Gervalds i Sanda torsdagen den 24 Januari kl. 9 f. m. i en ålder af 86 år, 4 månader; sörjd af barn och barnbarn varder härigenom slägt och vänner tillkännagifvet.

Sv. Ps. 473.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14