Haveri-Auktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Fårösund lördagen den 2 nästkommande Februari från kl. 11 f. m. låter undertecknad försälja vraket efter å Salvoren strandade och förolyckade britiska ångaren »Blue Cross», som förts af kapten Jos. R. Nicholson, samt ett mindre parti hafre. Betalningen skall kontant erläggas.
Visby i Britiska v. Consuletat den 29 Januari 1859.
John E. Stare.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14