Till ordförande

i Buttle, sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse, har valts kyrkovärdes Aug. Larsson Altheime; och i Fole sockens fattig vårdsstyrelse kyrkovärden Otto Olofsson Sojdeby.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14