Kronouppbörden

för Klinte pastorat kommer att hållas i Klinte öfre skolhus 22 Febr. i stället för i Burge såsom föret var kungjordt.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14