I Gotlands länsfängelse

har under Januari månad följande antal fångar förvarats: Vid månadens början qvarvarande 5, under månaden tillkomna 6, derunder afgångna 4. Vid månadens slut qvarvarande 7.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14