I sken

komma igår vid 3-tiden ett par hästar tillhöriga hemmansägaren Pettersson, Hagvarde i Follingbo, vid körande Hästgatan utför, der liksom på de flesta gator glanskis på flere ställen finnes, hvilket antagligen vållat hästarnes skyggande.
Med en förfärande fart rusade de gatan utför, och då da kommit midt för jernhandl. Grönstrands bod slungades körsvennen ur åkdonet, dervid han erhöll en två tum lång skråma i hufvudet samt kontusioner å bröstet, dock ej värre än att han efter att ha förbundits hos fältskär kände sig någorlunda kry.
Hästarne med åkdonet (rackkälkar och karm) fortsatte vidare nedåt Donners plats, till hörnet af doktor Bollings hus, der båda hästarne kommo upp öfver staketet som helt och hållet ramponerades jämte staketmuren. Sjelfva tilltygade sig hästarna förfärligt då de kommo omkull öfvor hvarandra, hvarvid de erhöllo flera svåra slag, synnerligen den ena, som blödde ur ett sår öfver ögat samt på ena benet. Dock lär ingen af dem behöft nedslagtas.
Åkdon och selar ramponerades naturligtvis betydligt.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14