Från landsbygden.
(Bref till Gotl. Alleh.)

Norra Gotland, 31 Jan
Ny telefonlinie är under bygnad mellan Visby och Kappelshamn. — Gående igenom Veskinde, Lummelunda, Martebo, Tingstäde kommer den att i vigtig del komplettera Gotland, telefonnät. Enskild person lär äfven ämna förbinda Stenkyrka kommun med denna linie.

Ett svårare fall i halkan råkade en tjenstflicka i dagarna ut för. Ena foten vrickades, att hon måste intaga sängen.

I sken råkade i lördags ett par en hemmansägare tillhöriga hästar, kända som skengalna: — I sin vilda fart släpptes de af körsvennen och kastade öfver ända en framför dem varande skjuts, på hvilken bland annat befann sig ett litet barn, med hvilket man varit till doktor i Visby. — Barnet blef oskadadt men en medåkande qvinna på den öfverkörda skjutsen skadade sitt ena ben rätt illa.

Det engelska skonertskeppet Augia från Guernsey, kapten Williams, som förlidet år strandade i Fårösunds norra gatt och ilandbergades till Fårösund, lossade der lasten och bogserades eller seglade till Slite för att reparera. Reparationen verkstäldes, hvarefter Augia återigen angjorde Fårösund för att intaga sin last. Nu ligger det deretädes, afvaktande lämpligt väder för öfverka till England.
Augia är ett dyrbart fartyg — mahognyträ hvar enda bit i skrof och inredning.
På öfverresan till destinationsorten skall det navigeras af sjökapten Sandström, Fårösund, enär m:r Williams ej lär ha erforderliga examina. — Som en hedrande kuriositet kan nämnas, att den engelska besättningen blott ett gång varit i land på Fårösunds Bierhalle under tre veckors tid. — Ett mycket hedrande och stilla uppförande har den för öfrigt visat. M:r Williams har mot ortens fattiga utvecklat en vacker frikostighet.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14