Ersättning al allmänna medel

har Visby stad sökt hos k. m:t för under år 1888 bestridda fattigvårdskostnader, åt personer tillhörande garnisonen med 231 kronor och för vård af f. färgaren K. J. Salonius med 183 kr. Fole sockens fattigvårdstyrelse har gjort samma ansökan för ett lemnadt understöd af 96 kronor åt f. artilleristen N. Nilsson med familj.



Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15