Afsked

är af lotsstyrelsen beviljadt fyrmästarne vid Östergarnsholms fyrplats Daniel Alfvegren och vid Vestergarns utholmes fyrplats Bengt Gustaf Nyman.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Februari 1889
N:r 17