Till barnmorska

på den nya platsen härstädes har magistraten i dag antagit Emma Maria Hedman från Väte.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Februari 1889
N:r 17