Vaccinationsbelöningar

i form af silfvermedaljer att å bröstet bäras har k. m:t tilldelat, bland andra, vaccinatörerna O. Nygren i Hejnum, E. Weström i Vallstena och K. E. Wessman i Boge socken.Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Februari 1889
N:r 19