Att Gud efter sitt allvis råd behagat hädankalla enkan Lovisa Maria Alfvegren, född Gardell, som efter endast ett dygns lindrigt lidande stilla och fridfullt afled vid Gardrungs i Stenkumla den 11 d:s kl. 7,15 e. m. i en ålder af 63 år, 7 mån. och 13 dagar; sörjd och saknad af barn och barnbarn samt öfriga slägtingar och vänner, varder på detta sätt tillkännagifvet.
Vendln Olsson, född Alfvegren.
O. A. Olsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20