Fullmakt

är af domkapitlet utfärdad för komminister O. Olofsson i Östergarn att vara kyrkoherde i Levide pastorat, sedan det 27 Januari derstädes förrättade valet nu är lagståndet.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21