En extra landsvägspost

afsändes från Visby postkontor kl, 7 i fredags afton på grund af den instälda jernvägstrafiken. Posten gick ända till Hemse med anlöpande af alla jernvagsatationerna, sålunda medförande post för hela södra Gotland. Vägen var mycket besvärlig och medtog inalles 10 timmar. Vid Butle jernvägsstation kunde postkärran ej komma upp, utan fick denna station sin post först senare på lördagen.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21