I landstormen

halva genom åldereklassers in- och afgång åtskilliga förändringar ägt rum bland till densamma hörande underbefäl. Sålunda hafva förordnats:
till underofficerare: inom Visby kompaniområde bokhandlare V. Nyberg och garfvaren J. Ödin; Roma: K. O. Stenman, Lingsarfve i Eskelhem, och J. A. Johansson, Näsungs i Dalhem; Tingstäde: J. P. Lönnroth, Gane i Bäl; Lärbro: J. P. A. Ericsson, Slees i Boge; Klinte K. J. Pettersson, Ammor i Vestergarn; Garda: A. 0. Nilsson, Butle jernvagsstation, O. L. Hansson, Bjerges i Vänge, och J. P. Hansson, Robbenarfve i Garde; Hemse: J. N. Alfvengren, Smiss i Lau; Hafdhems: L. Andersson, Anderse i Fide.
till korporaler: inom Visby kompaniområde: skräddaren H. A. Enqvist och smederna J. A. Bäckström samt N. G. Hesselgren; Roma: J. A. Olofsson, Tomsarfve i Hogrän, J. P. A. Jacobsson, Dunegårda i Dalhem, J. T. Ericsson, Kue i Träkumla, G. O. Nygren, Larsarfve i Roma, samt J. D. Kollberg, Nygårds i Follingbo; Tingstäde A. T. Schultz, St. Bjers i Stenkyrka, och J. P. Jacobsson, Grausne dersammastädes; Läsbro: K. P. J. Bergbom, Sigfrids i Rute, och P. M. Olsson, Landsnäsa Fårö; Klinte: L. Ekelund, Stenhuse i Sanda, och G. Vallin, Valla i Klinte; Garde: J. O. Hagvall, Hallbjens i Guldrupe, J. P. Nordell, Bjerges i Ala, O. H. Larsson, Sutarfve i Garda, och K. P. Eklund, Levide i Etelhem; Hemse: A. D. Svensson, Sindarfve i Rone, L. A. Jacobsson, Galtungs i Burs, H. P. Pettersson, Halsarfve i När, O. J. Johansson, Rovide i Lojsta, O. P. Isenberg, Arges i Hemse, och K. N. L. Nilsson, Bölske i Eke; Hafdhems: J. Södergran, Norrqvie i Grötlingbo.

Afgångna äro:
såsom underofficerare: inom Visby kompaniområde: svarfvaren O. P. Krusell; Roma. L. A. Smedberg, Möllbos i Halla, och H. Thonell, Slitegårds i Dalhem; Tingstäde: J. P. R. Falk, Vestris i Tingstäde; Lärbro: J. P. Jacobsson, Pilgårds i Boge; Klinte: A. Hallgren, Sicklinge i Klinte; Garda: A. J. F. Budin, Siguls i Lye, L. P. Larsson, Stenstuge i Alskog, och J. P. Carlqvist, Gurfiles i Ala; Hemse: P. Carlsson, Prestgården i När; Hafdhems: J. Jacobsson, Spenarfve i Hafdhem.
såsom korperaler: inom Visby kompaniområde: skomakaren K. Gustafsson och handlanden R. Löfving; Roma: J. A. Sundahl, Levide i Vall, J. M. A. Segerdahl, Bomarfve i Vall, A. A. Bäckström, Krokatäde i Tofta, L. O. Bodin, Suderbys i Atlingbo, och T. P. Petersohn, Tule i Ganthem; Tingstäde: J. A. Vahlström, Granne i Stenkyrka, och P. J. Björkegren, Rings i Hejnum; Lärbro: O. P. Olofsson, Kassle i Hangvar, och J. P. Ström, Gännungs i Rute; Klinte: O. P. Rasmusson, Vesterväte i Väte; Garda: J. O. V. Lyth, Hallbjers i Guldrupe, J. J. D. Viman, Sutarfve i Kräklingbo, och J. A. Nilsson, Sigvalda i Etelhem; Hemse: J. Orkander, Hördarfve i Eke, G. af Vetterstedt, Ansarfve i Hemse, J. Siltberg, Gannarfve i Hemse, P. Dalby, Sigdes i Burs, K. J. Gustafsson, Vanges i Burs, och Lars Lyander, Fin i Lau; Hafdhems: L. Jacobsson, Sandqvie i Öja, och P. Hansson, Skogs i Hamra.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21