Förordnad

är kyrkoherden E. Kahl att tillsvidare utom egen tjenst förestå komministersbefattningen i Vänge pastorat.Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23