Afsked

med 16 hundra kronors pension har beviljats tullinspektoren i Slite O. A. Risberg. E. o. kammarskrifvaren N. F. Olofsson är förordnad att tills vidare uppehålla tjensten.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26