Rättelse.

Uti uppsatsen i onsdags om väl samfärdsel förefinnes ett tryckfel, som stör meningen och derför tarfvar rättelse. Det står, att Kåreholms hamn vid sydvestlig vind icke lemnar något skydd. Läs: sydostlig.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26