I handel och vandelGotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26