Å utmätningsauktion

vid härvartnde landskansli försåldes idag Olof Johannes Reinhold Ahlin och hans hustru tillhöriga 5/64 mantal Ventinge i Hejda socken. Egendomen, saluvärderad till 1,500 kronor, inropades af handlanden Aug. Nordetedt å Klintehamn för 1,250 kronor.Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Mars 1889
N:r 28