Våra parkanläggningar

komma i år att väsentligt vidgas, då sällskapet D. B. W. tager steget ut ända fram mot norra muren. Sällskapet beslöt nämligen i går att den åker i nordvestra hörnet mot Studentallén, som sällskapet häromåret inköpte och som sedan varit utarrenderad till planteringsland, skall ut läggas till park. Två förslag till parkens ordnande föreligga, men sällskapet har mellan dem ännu icke gjort sitt val.Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Mars 1889
N:r 28