Exekutivt

ha i dag å landskansliet försålts dels 13/256 mantal Träske i Kräklingbo, tillhörigt A. L. Ehrenström, dels Olof Timgrens 1/8 mantal Nybjers i Hörsne. Den förra egendomen, saluvärderad till 1,500 kronor, inropades af kyrkoherden J. L Ehrenström för 1,205 kronor och den senare, saluvärderad till 3 tusen kronor, af Olof Pettersson, Mattearfve i Hörsne, för 1,500 kronor.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Mars 1889
N:r 29