Jagtsällskapet i Visby

hade sammanträde i lördag afton, hvarvid fråga förekom om sällskapets upplösning. Som emellertid två af ledamöterna kapten Hj. Bolin på Suderbys och bryggare Vedin förbundo sig att upplåta jagtmarker åt sällskapet, förföll denna fråga och beslöts sällskapets fortfarande bestånd.Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30