Från sjön.

Efter tre dagars bergningsarbete voro 28 Februari på aftonen från vid Torekov strandade ångaren Rolandseck utlassade 800 balar bomull hvilka samtliga förts till Helsingör af Svitzerångare. Den hittills lossade bomullen har varit torr.
Största delen af den återstående, omkring 600 balar, är deremot våt. Ångarens läge år fortfarande oförändradt. Is omöjliggjorde då allt vidare bergningsarbete.Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30