Auktion vid Petsarfve i Norrlanda.

Lördagen den 23:dje innevarande Mars från kl. 10 f. m., låta sterbhusdelägarne efter aflidne hemmansägaren Johan Pettersson vid Petsarfve i Norrlanda medela frivillig auktion derstädes försälja lösöreboet bestående af något silfver, koppar-, malm-, messing-, bleck- och jernsaker, porslin, glas linne, sängkläder, en större mängd mansgångkläder, möbler af hvarjehanda slag, såsom bord, stolar, soffor, sängställen, väggur; en schiffonier, klädeskistor, en välstol, bingar och hvarjehanda träkärl, smedja redskap och snickareverktyg, åker- och körredskap såsom ett tröskverk, en lastvagn, flere st. arbetsvagnar, kälkar, selar, vänd- och spetsplogar, klös- och myllharfvar, foderbäckar och vrångbäckar, diverse mindre handredskap; kreatur af hästar, oxar, kor, ungnöt, lam och svin jämte mycket annat. Erhållande säkre godkände köpare 3 månaders anstånd med betalningen; andre ställe borgen om anståndstiden vill begagnas.
Kräklingbo den 11 Man 1889.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32