Lagfart

har af rådhusrätten under Februari meddelats å den s. k. Lythska hagen öster om staden, hvilken för 2,575 kr. öfverlåtits af Oskar Modin till Jakob Stenström.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32