Öfverintendentsembetet

har utan anmärkning hit återsändt ritningar till förändring af tvänne fönster å Hangvars kyrka samt uppgjort ritningar till ny orgelläktare, nya fönster m. m. Lye kyrka.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32